First Aid Lacquer

Οδηγίες Ασφαλείας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Περιέχει βιοκτόνο προϊόν.

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2 Η)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2 Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1).

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Π.Ο.Ε. Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/ε “Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων”, Τύπος Υ : 130 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 90 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777